Vũ Đức Đam » "Ủy ban Trung ương"

"Ủy ban Trung ương"

Phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và MTTQ

Phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và MTTQ

14/01/2014Ngày 14/1, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện...