Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam » Chính trị » Bộ máy, cơ cấu tổ chức

(Chính trị) - CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

1. Vụ Tổng hợp

Chức vụ

Họ và tên

 Vụ trưởng

 Đinh Hữu Phí

 Phó Vụ trưởng

 Dương Đình Tùng

 Phó Vụ trưởng

 Cấn Đình Tài

 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Kinh Quốc

 Phó Vụ trưởng

 Phạm Đức Huynh

 Hàm Vụ trưởng

 Lê Thanh Bình

 Hàm Vụ trưởng

 Vũ An Ninh

 Hàm Vụ trưởng

 Đàm Quang Oanh

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Huy Anh

 Hàm Vụ phó

 An Đình Doanh

 Chuyên viên chính

 Nguyễn Sỹ Hùng

 Chuyên viên chính

 Lê Thị Ngọc Huyền

 Chuyên viên chính

 Nguyễn Anh Tuấn

 Chuyên viên chính

 Phạm Văn Nhạc

 Chuyên viên chính

 Vũ Thiện Vương

 Chuyên viên

 Nguyễn Thị Thu Thủy

 Chuyên viên

 Đinh Thị Kiều Trang

 Chuyên viên

 Nguyễn Ngọc Bích

 Chuyên viên

 Hà Việt Hùng

 Chuyên viên

 Nguyễn Thị Song Hà

 Chuyên viên

 Nguyễn Thị Thu Hà

 Chuyên viên

 Đỗ Thị Thu Phương

 Chuyên viên

 Vũ Quang Minh

 Chuyên viên

 Nguyễn Chí Kiên

 Chuyên viên

 Nguyễn Văn Hưng

 Chuyên viên  Vũ Thị Thu Nga
 Chuyên viên  Nguyễn Văn Cường
 Chuyên viên  Hoàng Nguyễn Việt
 Chuyên viên  Nguyễn Thị Loan
 Chuyên viên  Phạm Thành Minh
 Chuyên viên  Trần Khả Toàn

 CV- Văn thư

 Phạm Thị Thu Hiền

2. Vụ Thư ký – Biên tập

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Bùi Huy Hùng
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Văn Quynh
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Hoàng Anh
 Hàm Vụ phó  Bùi Xuân Dự
 Chuyên viên cao cấp  Nguyễn Bá Ân
 Chuyên viên chính  Hoàng Văn Bằng
 CV- Văn thư

 Lê Hồng Chung

3. Vụ Pháp luật

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Phạm Tuấn Khải
 Vụ trưởng, thuộc Vụ  Nguyễn Văn Luật
 Hàm Vụ trưởng  Đinh Dũng Sỹ
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Phước Thọ
 Phó Vụ trưởng  Vũ Chí Giang
 Phó Vụ trưởng  Trương Hồng Dương
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Thị Như Mai
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thái Sơn
 Hàm Vụ phó  Trần Thị Huyền Nga
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Lệ Thủy
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Quang Ngọc
 Chuyên viên chính  Đỗ Thị Lan
 Chuyên viên chính  Vũ Thị Kim Dung
 Chuyên viên chính  Lương Anh Tấn
 Chuyên viên chính  Phương Lan
 Chuyên viên  Phạm Thúy Hạnh
 Chuyên viên  Nguyễn Viết Thịnh
 Chuyên viên  Nguyễn Thị Thùy Linh
 Chuyên viên  Nguyễn Văn Mạnh
 Chuyên viên  Đỗ Gia Thắng
 Chuyên viên  Tô Thị Anh
 Chuyên viên  Quách Tiên Phong
 Chuyên viên  Đỗ Xuân Minh
 Chuyên viên  Nguyễn Xuân Đức
 Văn thư  Nguyễn Văn Cường

4. Vụ Kinh tế tổng hợp

Chức vụ

Họ và tên

 Vụ trưởng  Vũ Dũng
 Hàm Vụ trưởng

 Lưu Văn Sáu

 Phó Vụ trưởng  Phạm Sỹ
 Phó Vụ trưởng  Mai Thị Thu Vân
 Phó Vụ trưởng

 Trần Minh Nhật

 Phó Vụ trưởng

 Lê Tuấn Dũng

 Phó Vụ trưởng  Đỗ Ngọc Huỳnh
 Hàm Vụ trưởng  Tô Mạnh Hào
 Hàm Vụ trưởng  Trần Văn Định
 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Văn Bào

 Hàm Vụ phó  Mai Quốc Hùng
 Chuyên viên cao cấp  Nguyễn Danh Hưng
 Chuyên viên chính  Nguyễn Thị Sơn
 Chuyên viên chính  Nguyễn Mạnh Cường
 Chuyên viên chính  Lê Hoàng Tùng
 Chuyên viên  Nguyễn Thị Thu Nguyệt
 Chuyên viên  Nguyễn Xuân Dương
 Chuyên viên  Phạm Ngọc Dung
 Chuyên viên  Trần Lưu Kiên
 CV-Văn thư  Phạm Vũ Minh

5. Vụ Kinh tế ngành

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Nguyễn Cao Lục
 Hàm Vụ trưởng  Lương Văn Lĩnh
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Ngọc Điệp
 Phó Vụ trưởng  Đỗ Mạnh Tuấn
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Văn Tài
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Văn Hưng
 Hàm Vụ trưởng  Bùi Xuân Trình
 Hàm Vụ trưởng  Ngô Mạnh Hợp
 Hàm Vụ trưởng  Trần Văn Đương
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Văn Vy
 Hàm Vụ trưởng  Vũ Tiến Đạt
 Hàm Vụ phó  Dương Nghĩa
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Văn Hiền
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Ngọc Quỳnh
 Hàm Vụ phó  Trịnh Anh Tuấn
 Hàm Vụ phó  Lê Hồng Minh
 Hàm Vụ phó  Lại Xuân Cương
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Việt Hồng
 Hàm Vụ phó  Lưu Ngọc Yến
 Chuyên viên cao cấp  Nguyễn Khắc Đức
 Chuyên viên chính  Nguyễn Hồng Hà
 Chuyên viên chính  Võ Đình Tuyên
 Chuyên viên chính  Đỗ Huyền Châu
 Chuyên viên chính  Huỳnh Vũ Quốc Phương
 Chuyên viên chính  Đào Quang Tuynh
 Chuyên viên, giúp việc PCN  Vũ Ngọc Quyền
 Chuyên viên  Nguyễn Thị Thu Thủy
 Chuyên viên  Vũ Minh Khánh
 Chuyên viên  Ngô Sỹ Thọ
 Chuyên viên  Phạm Thanh Bình
 Chuyên viên  Nguyễn Tuấn Thanh
 Chuyên viên  Bùi Tất Hợp
 Văn thư  Nguyễn Thanh Điệp

6. Vụ Đổi mới doanh nghiệp

Chức vụ

Họ và tên

 Vụ trưởng  Nguyễn Trọng Dũng
 Phó Vụ trưởng  Phan Quốc Khánh
 Phó Vụ trưởng  Phạm Tuấn Anh
 Phó Vụ trưởng  Phạm Trọng Lân
 Hàm Vụ trưởng  Lê Minh Hồng
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Kim Toàn
 Hàm Vụ trưởng

 Nguyễn Văn Nghĩa

 Hàm Vụ phó  Đặng Quyết Thắng
 Hàm Vụ phó    Nguyễn Đức Vân
 Hàm Vụ phó kiêm giúp việc PCN  Trần Thị Bích Liên
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thị Diễm Hằng
 Chuyên viên chính  Nguyễn Trung Thảo
 Chuyên viên chính  Trần Văn Thắng
 Chuyên viên  Đặng Thu Thủy
 Chuyên viên  Kiều Anh Quân
 Chuyên viên  Lê Tuấn Anh
 Chuyên viên  Lê Việt Quang
 Chuyên viên  Nguyễn Thị Thu Thủy
 Chuyên viên  Hà Tuấn Anh
 Chuyên viên  Xuân Thế Thụ
 Chuyên viên  Phan Thị Thùy Linh
 CV-Văn thư  Lê Xuân Quyển

7. Vụ Quan hệ quốc tế

Chức vụ

Họ và tên

 Vụ trưởng

 Lê Hồng Lam 

 Vụ trưởng

 Nguyễn Đình Hoàn

 Phó Vụ trưởng

 Vũ Đức Dũng

 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Quốc Hùng

 Phó Vụ trưởng

 Bùi Đình Viên

 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Hồng Quang

 Hàm Vụ trưởng

 Phan Chí Thành

 Hàm Vụ trưởng

 Phạm Thế Vĩnh

 Hàm Vụ trưởng

 Nguyễn Nam Cường

 Hàm Vụ trưởng

 Trần Nguyên Toàn

 Hàm Vụ trưởng

 Nguyễn Văn Hòa

 Hàm Vụ trưởng

 Trần Thị Ngọc Liên

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Chính Thắng

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Duy Qúy

 Hàm Vụ phó

 Lê Thanh Hải

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Thanh Hải

 Hàm Vụ phó

 Hoàng Thị Minh Hồng

 Hàm Vụ phó

 Trần Anh Tuấn

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Quang Linh

 Hàm Vụ phó

 Trần Thị Mai Hương

 Chuyên viên chính

 Nguyễn Thúy Anh

 Chuyên viên chính

 Nguyễn Thị Thu Hà

 Chuyên viên  Nguyễn Thị Thanh Bình

 Chuyên viên

 Nguyễn Hữu Lam Sơn

 Chuyên viên

 Nguyễn Mai Anh

 Chuyên viên

 Đoàn Thị Minh Hà

 Chuyên viên

 Vũ Xuân Hùng

 Chuyên viên

 Lê Thị Thanh

 Chuyên viên  Hoàng Bằng Giang

 Chuyên viên

 Nguyễn Thị Liễu

 Chuyên viên

 Phạm Thị Minh Hoa

 Chuyên viên  Đỗ Thị Thu
 Chuyên viên  Vũ Lê Mỹ Hạnh
 Chuyên viên  Đào Song Toàn
 Chuyên viên  Nguyễn Hồng Chi
 Chuyên viên  Nguyễn Thu Trang
 Chuyên viên  Hồ Anh Tài
 Chuyên viên  Nguyễn Gia Thạch
 Văn thư  Nguyễn Thị Thúy Hà

8. Vụ Nội chính

Chức vụ

Họ và tên

 Vụ trưởng  Nguyễn Chí Đức
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Văn Phước
 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Văn Định

 Phó Vụ trưởng

 Lê Vũ Bình

 Phó Vụ trưởng

 Phạm Thị Thanh

 Hàm Vụ trưởng  Đào Trọng Trường
 Hàm Vụ trưởng  Đào Quang Trung
 Hàm Vụ phó  Phạm Công Quân
 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Trọng Quyết

 Hàm Vụ phó, Thư ký PCN  Vũ Tuấn Hải
 Chuyên viên chính  Khổng Ngọc Sơn
 Chuyên viên  Mai Diệu Linh
 Chuyên viên  Trịnh Thị Thúy Hằng
 Chuyên viên  Nguyễn Tài Tâm
 Chuyên viên  Lê Nhật Quang
 Cán bộ biệt phái  Vương Quốc Chính
 CV-Văn thư  Kiều Tiến Thành

9. Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Chức vụ

Họ và tên

 Vụ trưởng

 Phan Văn Minh

 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Vinh Quốc

 Phó Vụ trưởng

 Đỗ Văn Dũng

 Phó Vụ trưởng

 Hà Mạnh Hòa

 Phó Vụ trưởng

 Trần Văn Sơn

 Phó Vụ trưởng

 Hoàng Ngọc Dũng

 Phó Vụ trưởng

 Trần Bích Ngọc

 Phó Vụ trưởng

 Đỗ Xuân Hưng

 Hàm Vụ trưởng

 Phạm Văn Lân

 Hàm Vụ trưởng

 Nguyễn Hiếu Vinh

 Hàm Vụ Phó

 Hoàng Như Hải

 Hàm Vụ Phó

 Trần Đình Tú

 Hàm Vụ phó

 Lê Hồng Sơn

 Chuyên viên cao cấp

 Dương Thế Hùng

 Chuyên viên chính

 Tống Đức Phong

 Chuyên viên chính

 Trương Văn Ba

 Chuyên viên

 Phạm Anh Tuấn

 Chuyên viên

 Lê Việt Dũng

 Chuyên viên

 Nguyễn Xuân Lợi

 Chuyên viên

 Vũ Văn Tới

 Văn thư

 Nguyễn Thị Tâm

Phòng Xử lý đơn, thư

 Hàm Vụ phó, Trưởng phòng

 Nguyễn Đăng Hoan

 Phó Trưởng phòng

 Lê Thủy Anh

 Phó Trưởng phòng

 Vũ Thanh

 Chuyên viên

 Lê Thị Hương Giang

 Chuyên viên

 Lưu Thị Thanh Hương

 Chuyên viên

 Lê Ngọc Hà

 Chuyên viên

 Trịnh Thị Minh Hà

 Chuyên viên

 Phạm Văn Công

10. Vụ Địa phương

Chức vụ Họ và tên
PHÍA BẮC
 Vụ trưởng  Vũ Văn Huệ
 Phó Vụ trưởng

 Trần Minh Thông

 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Thành Công

 Phó Vụ trưởng

 Trần Văn Chư

 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Hữu Lâm
 Hàm Vụ phó  Lê Minh Hùng
 Hàm Vụ phó

 Lò Việt Phương

 Chuyên viên chính

 Bùi Thu Hằng

 Chuyên viên chính

 Phạm Viết Cương

 Chuyên viên chính  Nguyễn Ngọc Vinh
 Chuyên viên chính

 Nguyễn Thị Bạch Tuyết

PHÍA NAM
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Văn Cường
 Phó Vụ trưởng  Võ Đức Tùng
 Hàm Vụ trưởng  Phạm Khắc Huề
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Trường Giang
 Hàm Vụ phó  Trần Thái Học
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Văn Hiệp
 Chuyên viên cao cấp

 Trần Văn Trí

 Chuyên viên chính  Trần Bình Dương
 Chuyên viên

 Nguyễn Triệu Nhiên

 CV- Văn thư

 Nguyễn Quang Thái

11. Vụ Khoa giáo – Văn xã

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Chu Đức Nhuận
 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Thị Hoàng Lan

 Phó Vụ trưởng  Lê Quang Trung
 Phó Vụ trưởng  Hồ Đình Chinh
 Hàm Vụ trưởng  Dương Văn Tiến
 Hàm Vụ trưởng  Doãn Huy Chung
 Hàm Vụ phó  Trần Tiến Dũng
 Hàm Vụ phó  Trần Đắc Hiến
 Hàm Vụ phó  Đậu Xuân Cảnh
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thị Mỹ Dung
 Hàm Vụ phó, Thư ký PCN  Lê Anh Việt
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thị Minh Ngọc
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Việt Hùng
 Chuyên viên chính  Trịnh Thị Thảo
 Chuyên viên chính  Vũ Đức Minh
 Chuyên viên chính  Vũ Công Thảo
 Chuyên viên chính  Đoàn Hữu Bảy
 Chuyên viên chính  Hoàng Dương Thanh
 Chuyên viên chính  Nguyễn Cửu Đức
 Chuyên viên  Vũ Thị Bích Hằng
 Chuyên viên  Ngô Thị Phương Liên
 Chuyên viên  Nguyễn Thái Hiển
 Chuyên viên  Phùng Mạnh Cường
 Chuyên viên  Hoàng Minh Tiến
 Chuyên viên  Nguyễn Lê Bình
 Chuyên viên  Nguyễn Đình Anh
 Chuyên viên  Nguyễn Thu Hằng
 CV- Văn thư  Nguyễn Thị Huệ Điệp

12. Vụ Tổ chức HCNN và công vụ
13. Vụ Hành chính
14. Vụ Tổ chức cán bộ
15. Vụ Tài vụ
16. Cục Quản trị
17. Cục Hành chính – Quản trị II
18. Trung tâm Tin học
19. Cục kiểm soát thủ tục hành chính (do Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức)
20. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (do Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức)
Các đơn vị sự nghiệp có thu:
21. Trung tâm Hội nghị Quốc gia(do Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức)
22. Trung tâm Hội nghị Quốc tế
23. Hội trường Thống Nhất
24. Nhà khách 37 Hùng Vương
25. Nhà khách La Thành
26. Nhà khách Tao Đàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Phó Thủ tướng Chính phủ trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!