Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

24/08/2015Nhiều hoạt động chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Công an Nhân dân, các định hướng lớn trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các lĩnh vực là các hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các Trưởng đoàn đại biểu...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

21/12/2014 | Khẳng định quan điểm hợp tác, tạo điều kiện kết nối với lãnh đạo các nước vùng Mekong; quan tâm, chỉ đạo kịp thời vụ tai nạn hầm lò tại Lâm Đồng; các định hướng lớn trong xây dựng nông...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

26/10/2014 | Phát biểu trước Quốc hội về tình hình, kế hoạch phát triển của đất nước trong 2 năm 2014-2015; các nhiệm vụ, mục tiêu cần tập trung trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

12/10/2014 | Những hoạt động đối ngoại sôi động; chỉ đạo về an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm… là những hoạt động nổi bật...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 29/9-3/10/2014

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 29/9-3/10/2014

03/10/2014 | Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá; bổ sung quy định thời gian nộp thuế; chấn chỉnh những tồn tại trong công tác tiếp công dân;… là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

28/09/2014 | Làm việc với các địa phương về phát triển KT-XH; chỉ đạo ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, về chương trình và SGK; thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hà Lan, Phần Lan; tham dự phiên thảo luận...

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ

21/09/2014 | Chỉ đạo quan tâm tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chỉ ra định hướng phát triển phù hợp khi làm việc với các địa phương, yêu cầu mới về công tác tiếp dân, chỉ đạo chống thiên tai,dự Lễ...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

14/09/2014 | Chỉ đạo cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, thủ tục đối với doanh nghiệp, định hướng trong xây dựng hạ tầng, vấn đề sản xuất thuốc y tế, các chương trình mục tiêu về phòng chống...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

07/09/2014 | Khẳng định chủ trương phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một khâu đột phá chiến lược để phát triển bền vững KTXH; chung vui, chia sẻ với các thầy cô giáo và...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ  trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

27/07/2014 | Giao nhiệm vụ cho các tân Đại sứ; chỉ đạo tập trung công tác phòng, chống tội phạm; đôn đốc chương trình hỗ trợ nước sạch, VSMT cho nông thôn; thúc đẩy quan hệ hợp tác đối ngoại của Việt...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

20/07/2014 | Chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, không để nợ đọng văn bản; kiên định về lý luận cũng như trong các điều hành cụ thể về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trực...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ

13/07/2014 | Sự quyết liệt trong chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục thuế, hải quan, quyết tâm trong đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người nghèo… là những hoạt động nổi bật của...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật từ 9-13/6/2014

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật từ 9-13/6/2014

14/06/2014 | Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách; hình thành một số Tập đoàn cơ khí chế...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

08/06/2014 | Tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng có nhiều hoạt động, tham dự những sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, tiếp tục khẳng định sự kiên định, nhất quán của Chính phủ...

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ

25/05/2014 | Tiếp tục kiên định lập trường đấu tranh hòa bình, đưa ra những thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng phù hợp với luật pháp quốc tế của đất nước...