Vũ Đức Đam » "Cách mạng 4.0"

"Cách mạng 4.0"

Cách mạng công nghiệp 4.0 không thể chấp nhận cán bộ 0.4

Cách mạng công nghiệp 4.0 không thể chấp nhận cán bộ 0.4

14/04/2019“Hiện nay, tại VPCP Việt Nam hầu như không ký “tươi” trên văn bản giấy nữa. Khi lãnh đạo không ký thì cấp dưới đương nhiên phải sử dụng hình thức điện tử. Trong cách mạng công nghiệp 4.0, không thể chấp nhận cán bộ 0.4″, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn...

Chủ tịch WEF: Quốc gia bỏ lỡ chuyến tàu Cách mạng 4.0 sẽ bị tụt hậu

Chủ tịch WEF: Quốc gia bỏ lỡ chuyến tàu Cách mạng 4.0 sẽ bị tụt hậu

11/09/2018 | Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới khẳng định Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng toàn diện, tập trung tạo sự chuyển tiếp thời đại thay vì những kết quả ngắn hạn.  “Chúng ta không...

Thuê ngoài quản trị hệ thống, bước đệm cho doanh nghiệp thời kỉ nguyên 4.0

Thuê ngoài quản trị hệ thống, bước đệm cho doanh nghiệp thời kỉ nguyên 4.0

31/08/2018 | Trong cuộc cách mạng 4.0, các hệ thống không gian mạng thực-ảo, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và điện toán nhận thức… ngày càng trở nên phổ biến đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp...