Vũ Đức Đam » "chính sách giá điện mặt trời"

"chính sách giá điện mặt trời"

Thay đổi chính sách giá điện mặt trời

Thay đổi chính sách giá điện mặt trời

10/01/2019Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, Quyết định sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện mặt...