Vũ Đức Đam » "chứng chỉ hành nghề"

"chứng chỉ hành nghề"

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong Quân đội

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong Quân đội

10/06/2019Chính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội. Ảnh minh họa Trong đó, Nghị định quy định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ...

Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

19/07/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa...

3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

13/07/2016 | 3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được quy định rõ tại Nghị định số 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh minh họa Theo Nghị định số 86/2016/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm 3...