Vũ Đức Đam » "cty cổ phần"

"cty cổ phần"

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên thành cty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên thành cty cổ phần

05/01/2019Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020. Ảnh minh họa Theo đó,Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S và...

Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành cty cổ phần

Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành cty cổ phần

27/07/2018 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý tỉnh Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. 4 đơn vị...