Vũ Đức Đam » "đơn vị sự nghiệp công lập"

"đơn vị sự nghiệp công lập"

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập TP Hải Phòng thành Cty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập TP Hải Phòng thành Cty cổ phần

22/01/2019Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Hải Phòng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng thành công ty cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. Chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng thành công ty cổ phần Thủ tướng...

Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

10/01/2019 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính...

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên thành cty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên thành cty cổ phần

05/01/2019 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020. Ảnh minh họa Theo đó,Thủ tướng Chính...

Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập Bắc Giang thành công ty cổ phần

Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập Bắc Giang thành công ty cổ phần

06/11/2018 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang thành công ty cổ phần. Chuyển Bến xe khách Bắc Giang thành công ty cổ phần Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/10 – 2/11

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/10 – 2/11

03/11/2018 | Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch...

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TTTT

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TTTT

31/10/2018 | Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước...

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

31/10/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông. Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự...

Trình Thủ tướng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá trước 31/8

Trình Thủ tướng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá trước 31/8

03/08/2018 | Chiều 3/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp ký công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các đơn vị...

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

18/06/2018 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng thành công ty cổ phần. Ảnh minh họa Cụ thể, chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Kiểm định...

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

30/05/2018 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Hưng Yên thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020 gồm: Trung...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 55 đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 55 đơn vị sự nghiệp công lập

16/05/2018 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định ban hành danh sách 55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 55 đơn vị sự nghiệp...

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

19/03/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần. Chuyển Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú...

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

30/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp...

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt

26/01/2018 | Theo Quyết định số 5/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa Học viện Hành chính...

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

10/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh...