Vũ Đức Đam » "Dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu"

"Dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu"

Nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu

Nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu

08/01/2019Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Sơn La hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ảnh minh họa Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng...