Vũ Đức Đam » "kết quả giải quyết"

"kết quả giải quyết"

Xin lỗi và hành động

Xin lỗi và hành động

01/01/2019 Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn vừa công bố quyết định ban hành quy định Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở GDĐT TPHCM. Ảnh minh họa   Các trường hợp thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đều phải thực hiện thư xin lỗi kịp thời, đầy đủ, nêu rõ...