Vũ Đức Đam » "Mục tiêu phát triển bền vững"

"Mục tiêu phát triển bền vững"

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

05/06/2019Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 681/QĐ-TTg ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030...

43 triệu người đã thoát khỏi nghèo đói

43 triệu người đã thoát khỏi nghèo đói

24/09/2015 | Đây là số liệu được Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc công bố sau 15 năm thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ ở Việt Nam. Lễ công bố diễn ra sáng nay (21/9), tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội. Thứ...