Vũ Đức Đam » "nêu gương"

"nêu gương"

Những “ông vua con, ông quan” sống trên dân

Những “ông vua con, ông quan” sống trên dân

26/01/2019Nói đến phong cách, lối sống của cán bộ, đảng viên chân chính là nói đến vẻ đẹp giản dị, tấm lòng trung thực, tinh thần cao thượng, tình cảm thân thiện,… Không ngẫu nhiên mà người lãnh đạo cao nhất của đất nước đã sử dụng từ “ông vua con”, “ông quan” – những danh xưng chỉ có trong...