Vũ Đức Đam » "ngân sách Trung ương"

"ngân sách Trung ương"

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW giai đoạn 2016-2020 (đợt 5)

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW giai đoạn 2016-2020 (đợt 5)

15/01/2019Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 1.339,309 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5) và danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020. Bộ Kế...

Một nghìn tỷ đồng

Một nghìn tỷ đồng

08/09/2018 | Tôi yêu vùng núi phía Bắc, nơi có dư vị hấp dẫn xa lạ của thôn bản miền biên viễn. Khi rảnh rang, tôi thường đi ngược lên các tỉnh ở cả Tây và Đông Bắc dạo chơi. Lai vãng cà phê gần trụ sở...

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2)

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2)

29/06/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 3.945,415 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2) cho các Bộ, địa phương theo ngành, lĩnh vực và danh mục dự án. Ảnh minh họa Cụ...

Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

29/11/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1865/QĐ-TTg giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh minh họa Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ...

Đầu tư từ ngân sách Trung ương có những chuyển biến tích cực

Đầu tư từ ngân sách Trung ương có những chuyển biến tích cực

03/06/2015 | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết công tác đầu tư từ ngân sách Trung ương đã được chấn chỉnh và có chuyển biến tích cực. Nguồn vốn ngân sách được bố trí tập trung và...

Bổ sung kinh phí cho tỉnh Quảng Nam

Bổ sung kinh phí cho tỉnh Quảng Nam

12/03/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 8 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách Trung ương năm 2013 đã được Quốc hội quyết định để tổ chức các hoạt...

Bổ sung kinh phí cho 19 địa phương thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Bổ sung kinh phí cho 19 địa phương thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

17/02/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 329.156 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2013 cho 19 địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển...