Vũ Đức Đam » "Nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son"

"Nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son"

Cách chức nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son

Cách chức nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son

04/10/2018Ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016. Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đang diễn ra tại Hà Nội đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên...