Vũ Đức Đam » "thủ tục biên phòng điện tử"

"thủ tục biên phòng điện tử"

Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực

Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực

02/04/2019Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử được quy định cụ thể tại Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa Cụ thể, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg quy định chậm nhất 12 giờ trước khi người nhận thị thực...

Thủ tục biên phòng điện tử thực hiện 24/24 giờ

Thủ tục biên phòng điện tử thực hiện 24/24 giờ

29/03/2019 | Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Ảnh minh họa Quyết định này quy định thực...

Ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

23/04/2011 | Ngày 15/4/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 22/2011/QĐ-TTG thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Việc thí điểm được thực hiện tại 7 đơn vị Biên phòng cửa...