Vũ Đức Đam » "tự chuyển hóa"

"tự chuyển hóa"

Những “ông vua con, ông quan” sống trên dân

Những “ông vua con, ông quan” sống trên dân

26/01/2019Nói đến phong cách, lối sống của cán bộ, đảng viên chân chính là nói đến vẻ đẹp giản dị, tấm lòng trung thực, tinh thần cao thượng, tình cảm thân thiện,… Không ngẫu nhiên mà người lãnh đạo cao nhất của đất nước đã sử dụng từ “ông vua con”, “ông quan” – những danh xưng chỉ có trong...

Nhận diện để chỉnh đốn bộ phận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhận diện để chỉnh đốn bộ phận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

02/04/2018 | “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm phai nhạt dần niềm tin và các...

Khả năng “tự bảo vệ” – vấn đề hết sức quan trọng

Khả năng “tự bảo vệ” – vấn đề hết sức quan trọng

04/01/2018 | Thực tiễn sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trong những năm 80 của thế kỷ 20 cho thấy, “diễn biến hòa bình” và quá trình...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

09/12/2016 | Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy...

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trước thềm Đại hội Đảng

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trước thềm Đại hội Đảng

19/10/2015 | Nhận diện và tăng cường phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trước thềm Đại hội XII của Đảng là yêu cầu quan trọng, cấp bách. Ảnh minh họa Nghị quyết Trung ương...