Vũ Đức Đam » "văn bản điện tử"

"văn bản điện tử"

Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số

Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số

10/04/2019Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị  các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia...

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

13/07/2018 | Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước,...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử

18/11/2013 | Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả việc sử dụng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử

23/05/2012 | Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang làm việc qua mạng với...